Beste ideeën over yoga inspirerende citaten op. Beste ideeën over narcistische citaten op pinterest. Best images about hart ziel quotes on pinterest. Een mooi lichaam streelt je oog mens raakt. Beste ideeën over huisdier citaten op pinterest. Beste afbeeldingen van praktijk leander tijdhof. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Jouw anders zijn wordt enkel bepaald door een buitenwereld. Lezen citaten. Beste ideeën over woede citaten op pinterest woorden. Beste ideeën over vergeving citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige memes op pinterest lol. Wijsheden dalai lama. Beste ideeën over grappige humor op het werk.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)