Beste ideeën over yoga inspirerende citaten op. Wijsheden dalai lama. Beste ideeën over grappige humor op het werk. Beste afbeeldingen van praktijk leander tijdhof. Een mooi lichaam streelt je oog mens raakt. Lezen citaten. Beste ideeën over narcistische citaten op pinterest. Best images about hart ziel quotes on pinterest. Beste ideeën over grappige memes op pinterest lol. Beste ideeën over huisdier citaten op pinterest. Beste ideeën over vergeving citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Jouw anders zijn wordt enkel bepaald door een buitenwereld. Beste ideeën over woede citaten op pinterest woorden.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.