Beste ideeën over echte vriendschap citaten op. Spreuk vriendschap is één ziel in twee lichamen hét. Leraren openen de deur maar je moet zelf naar binnen gaan. Quote vriendschap vrienden kunnen je zorgen even doen. Na een woedeaanval snel weer vrede met elkaar is echte. De kunst van het weten is wat te negeren hét. Citaten vriendschap plazilla. Mooie spreuk achter elke traan van verdriet schuilt. Quote vriendschap vergroot het geluk en vermindert. Gedichten over vriendschap fw belbin. Desiderius erasmus citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Filosofische citaten vriendschap wijsheid wanneer je. Pin van kimberly op vriendschap quotes friendship. Best images about uitspraken gedichten spreuken en.

Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Thich nhat hanh lach haal adem en neem de tijd hét. Beste echte vriendschap citaten op pinterest. Beste deur citaten op pinterest motto s vertrouwen. Filosofische citaten vriendschap wijsheid wanneer je. Citaten quotes nicoleplantius. De kunst van het weten is wat te negeren hét. Wijsheid goede vrienden laten je geen stomme dingen doen. Beste ideeën over echte vrienden op pinterest. Mooie spreuk over vriendshap. Spreuk vriendschap vrienden zijn als sterren hét.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)