Beste teleurstelling citaten op pinterest hypocriet. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. De mooiste latijnse citaten spreuken gezegden en. Leugens proverbs and poems spreuken en gedichten. Eerlijkheid teksten pinterest truth quotes sef. Bekende citaten over eerlijkheid beste ideeën. Bekende citaten over eerlijkheid beste ideeën. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste eerlijkheid citaten op pinterest de waarheid. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Het geheim van eerlijk verkopen mega cindy. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest.

Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Bekende citaten over eerlijkheid beste ideeën. Jezus en maria groep eerlijkheid leugen. Favoriete spreuken over eerlijkheid fi belbin. Beste eerlijkheid citaten op pinterest de waarheid. Vertrouwen en eerlijkheid citaten humor. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Bekende citaten over eerlijkheid beste ideeën. Beste afbeeldingen van nederlandse spreuken. Beste eerlijkheid citaten op pinterest de waarheid. Bekende citaten over eerlijkheid beste ideeën. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. We are one wijsheden. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.