Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Quote vriendschap vrienden kunnen je zorgen even doen. Quote vriendschap vergroot het geluk en vermindert. Mooie spreuk over vriendschap spreuken geluk geven. Geheim en vertrouwen. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Plaatjes krabbels en animaties over vriendschap van. Spreuken over vriendschap quotes of the day. Ware vrienden zijn funny leuke teksten spreuken. Gekke vrienden smly citaten spreuken en grappig. Wij zijn ook niet vlekkeloos in het dagelijkse leven. Spreuk vriendschap is één ziel in twee lichamen hét. Spreuk vriendschap vrienden zijn als sterren hét. Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op. Vrienden quotes pinterest friendship friends en bff.

Echte vriendschap sayings and quotes uitspraken en. Wijsheid goede vrienden laten je geen stomme dingen doen. Soms ken je iemand niet zo lang gedichten love quotes. Zie het leven is als een treinreis sommige mensen. Familie diversen teksten citaat. Beste ideeën over zus citaten op pinterest zussen. Toon hermans gedichten freundschaftssprüche sprüche. Wat kun je doen als anderen raar of anders vinden. Vriendschap. Beste ideeën over echte vrienden op pinterest. Osho citaten vrienden van. Woordenboek vriendschap dh d u t c h pinterest. Spreuk vriendschap een echte vriend loopt je nooit voor. Beste ideeën over echte vrienden op pinterest. Beste ideeën over echte vrienden op pinterest.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)