Mooie spreuk over vriendschap spreuken geluk geven. Woordenboek vriendschap dh d u t c h pinterest. Plaatjes krabbels en animaties over vriendschap van. Goede vrienden. Ronald giphart citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over echte vrienden op pinterest. Spreuk wijze mensen proberen iemands gedrag te begrijpen. Soms ken je iemand niet zo lang gedichten love quotes. Osho citaten vrienden van. Citaten over klanten ook quotes spreuken oneliners en. Beste teleurstelling citaten op pinterest hypocriet. De mooiste spreuken over vriendschap hét. Citaten van poeh en zijn vrienden a milne boeken. Beste ideeën over echte vrienden op pinterest. Mooie gedichten over vriendschap google zoeken.

Wijsheid goede vrienden laten je geen stomme dingen doen. Wij zijn ook niet vlekkeloos in het dagelijkse leven. Quote vriendschap vrienden kunnen je zorgen even doen. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Spreuk de beste therapie in wereld is een time out. Leuke teksten liefde quotes of the day. Familie diversen teksten citaat. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Vriendschap. Gekke vrienden smly citaten spreuken en grappig. Beste ideeën over echte vrienden op pinterest. Wat kun je doen als anderen raar of anders vinden. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Vrienden quotes pinterest friendship friends en bff. Beste ideeën over moeilijke tijden citaten op.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.