Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Meneer krijtje omarmt passend onderwijs mei. Quot het mooiste dat je een kind kunt geven is kans. De leerpiramide als ‘snake oil van het onderwijs. Ingspire quote afstand nemen van wat je denkt anderen. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. De beste afbeeldingen over onderwijs en vorming quote. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Onderwijs en zo voort activerende. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Pippi langkous spreuken quotes studio sproeten. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Citaten over klanten ook quotes spreuken oneliners en. Jongens zijn slimmer dan meisjes door pedro de bruyckere. Hoe kinderen jou nadoen mooie inzichten voor ouders.

Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Beste afbeeldingen over onderwijs uitspraken op. Spreuk van de week mentortijd. Meer dan afbeeldingen over quotes op pinterest. Citaten over leren aforismen citeert de grote. Citaten over de mens. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Zelf leren denken en weer moet het in een groep loesje. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Stellingen om het gesprek over buitenschools leren in. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Doordenker van loesje over school als een bedrijf pedro. Boekbespreking differentiëren is te leren aafke bouwman. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.