Kerst citaten en kerstmis spreuken voor de kerstperiode. Citaten om over na te denken page mysterie. Beste afbeeldingen van geloof bijbelcitaten. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Beste ideeën over magische citaten op pinterest. Beste ideeën over deur citaten op pinterest geloof. Geloof dat iemand die citaten pot van. Beste ideeën over jezus christus citaten op pinterest. Beste ideeën over geloof op pinterest goddelijke. Beste ideeën over vergiffenis op pinterest vergeving. Beste ideeën over gebed citaten op pinterest geloof. Beste ideeën over vergeving citaten op pinterest. Psalm mops pinterest citaten lettertypes. Filosofie citaten. Beste afbeeldingen over toffe teksten op pinterest.

Beste ideeën over geloof op pinterest christelijk. Beste ideeën over het geloof behouden op pinterest. Beste ideeën over gebed citaten op pinterest geloof. Meer dan eerlijkheid citaten op pinterest eerlijk. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Beste ideeën over vergeving citaten op pinterest. Beste ideeën over unanswered prayers op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten stress op. Beste afbeeldingen van inspirational quotes. Beste ideeën over gebed citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten stress op. Ik geloof citaten pot van. Hoop dagelijksebroodkruimels. Citaten over geloof aforismen citeert de grote. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.