William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over literatuur citaten op pinterest. Shakespeare quotes pinterest citaten. To unpathed waters undreamed shores william shakespeare. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Beste literatuur citaten op pinterest. Aarde muziek and citaten on pinterest. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. The ignited books citaten shakespeare. Beste ideeën over shakespeare liefde op pinterest. Het portret van shakespeare met beroemde citaten en. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Citaten over succes aforismen citeert de grote.

Citaten over de lente door william shakespeare stock. Inspirerend citaten shakespeare love vierkante magneet. William shakespeare wat is geduld waard dat niet wordt. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. Inspirerend citaten shakespeare love vierkante magneet. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote. William shakespeare citaten pot van. William shakespeare citaten aforismen citeert de grote.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)