Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. De school citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Is niet arm die weinig citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Te vergissen citaten pot van. Juul kinnaer de morgenstond heeft goud in mond maar. Woede citaten pot van. Verloren vertrouwen citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca arm is niet hij die weinig bezit maar.

Jacques c bloem citaten aforismen citeert de grote. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca bezit zonder vrienden is vreugdeloos. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaat bij kalm weer kan iedereen stuurman zijn. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Zachtheid citaten pot van. Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert citaten.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.