Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca bezit zonder vrienden is vreugdeloos. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Citaat bij kalm weer kan iedereen stuurman zijn. Is niet arm die weinig citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. De school citaten pot van. Zachtheid citaten pot van. Juul kinnaer de morgenstond heeft goud in mond maar. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten.

Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Verloren vertrouwen citaten pot van. Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert citaten. Te vergissen citaten pot van. Woede citaten pot van. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca arm is niet hij die weinig bezit maar. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Jacques c bloem citaten aforismen citeert de grote.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee´┐Żn van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.