Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Als we echt liefde en zorg voor iets hebben laat het dan. Geluk is voor iedereen niemand ontkomt aan tegenslagen in. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Citaat liefhebben is het leggen van ons geluk in. Meer dan toon hermans op pinterest citaten love is. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Recept voor geluk spreukenkaarten kaartje go. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Beste ideeën over zus citaten op pinterest zussen. Mooie spreuk geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn. Verdriet en geluk in gedicht lief leven pinterest. Optimisme spreuken hét zingevingsplatform met wijsheden.

Positieve spreuken voor elke dag ht belbin. Soms duurt het langer om onze droom te verwezenlijken. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Recept voor geluk justbeyou. Beste ideeën over zelf geluk citaten op pinterest. Geluk voor mij is niet de glimlach op mijn gezicht maar. Succes waarderen citaat quote hartziel. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Geluk klavertje gelukskaart examen sterkte kaarten. Geluk opdreef nu pinterest met. Beste gelukkig zijn citaten op pinterest kiezen voor. Mooie spreuk over vriendshap. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)