Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Stef bos citaten aforismen citeert de grote gedachten. Isocrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates quote “it is better to suffer an injustice than. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Socrates eenmaal gelijk aan de man wordt vrouw zijn. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer quotes. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over beroemde franse citaten op pinterest. Beste ideeën over socrates citaten op pinterest het.

Quote socrates je leert door te herinneren. Meer dan plato citaten op pinterest socrates. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. De enige wijsheid die echt telt is weten dat je niets weet. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Socrates citaten aforismen citeert de grote gedachten. Reputatie citaten reputatiecoaching eduard de boer.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.