Beste ideeën over boeddhistische citaten op pinterest. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn. Populair wijsheden over het leven hq. Metafilosofie is nadenken over de doelen. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Beste ideeën over boeddhistische filosofie op. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. George steiner filosofie en literatuur zijn speculatieve. Beste ideeën over verlies citaten op pinterest. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Spreuken citaten en quotes over spel spelen.

Filosofie citaten. Beste ideeën over filosofie quotes op pinterest. Mooi mareiki. Citaten over het leven de hoop is een goed ontbijt maar. Meer dan citaten over geluk op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Mooie spreuken pinterest. Citaten over filosofie aforismen citeert de grote. Citaten over de lente door william shakespeare stock. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Citaten over filosofie aforismen citeert de grote. Pin van weise wortwahl op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Citaten over filosofie aforismen citeert de grote.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: