Citaten filosofie quran op de iphone en. Citaten filosofie cinta beste ideeën over gelukkig zijn. Beste ideeën over socrates citaten op pinterest het. Filosofie citaten. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Citaten filosofie cinta beste ideeën over gelukkig zijn. Citaten en wijze woorden uit de islam juni. Pin van yoka de bruin op words quotes pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Citaten filosofie cinta beste ideeën over gelukkig zijn. Beste ideeën over goede vrienden op pinterest kreeft. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Citaten filosofie cinta beste ideeën over gelukkig zijn. Citaten over filosofie aforismen citeert de grote. Citaten spirituele teksten academie.

Wijsheden china. Wijze woorden filosofie. Stilte spirituele teksten. Citaten filosofie cinta beste ideeën over gelukkig zijn. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Leven toon hermans dichter pinterest. Weggaan rutger kopland omdat er liefde is bestaat. Citaten filosofie cinta beste ideeën over gelukkig zijn. Voor een ieder die dit leest thnx mooie citaten. Citaten filosofie cinta beste ideeën over gelukkig zijn. Pin von monique auf sprueche gedichten engel und jezus. Fouten rumag pinterest quotes best en. Tao te ching lao tse tzu all. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Pin van maarten smit beelddenker op think about it.

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.