Metafilosofie is nadenken over de doelen. Mooie spreuken pinterest. Leven toon hermans dichter pinterest. George steiner filosofie en literatuur zijn speculatieve. Citaten filosofie cinta beste ideeën over gelukkig zijn. Citaten filosofie cinta beste ideeën over gelukkig zijn. Citaten en wijze woorden uit de islam juni. Tao te ching lao tse tzu all. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Citaten filosofie quran op de iphone en. Wijsheden china. Citation citations quotes wisdom en philosophy. Wijsheden algemeen. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest.

Spreuken over vriendschap quotes of the day. Citaten over filosofie aforismen citeert de grote. Citaten filosofie cinta beste ideeën over gelukkig zijn. Fouten rumag pinterest quotes best en. Citaten over filosofie aforismen citeert de grote. Voor een ieder die dit leest thnx mooie citaten. Pin van maarten smit beelddenker op think about it. Bijbelse spreuken en gezegden oy belbin. Weggaan rutger kopland omdat er liefde is bestaat. Citaten filosofie cinta beste ideeën over gelukkig zijn. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Meer dan citaten over geluk op pinterest. Citaten filosofie cinta beste ideeën over gelukkig zijn. Citaten filosofie quran op de iphone en. Citaten filosofie xiaomi beste liefde vriendschap.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: