Citaten van of quotes albert einstein gevleugelde. Citaten democratie android lek in geeft. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Georges braque citaten aforismen citeert de grote. Citaten mijn gedichten. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Internationale vrouwendag hengelo maart bibliotheek. Citaten over democratie quote groeien is springen in het. Citaten democratie lirik om over na te denken. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Beste ideeën over verbinden citaten op pinterest. Beste ideeën over worden citaten op pinterest.

Citaten over loslaten. Citaten democratie id beste ideeën over levenswijsheid. Bijbelse spreuken en gezegden oy belbin. Quot the best argument against democracy winston. Citaten democratie wikipedia idioot is pot van. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Beste ideeën over citaten succes op pinterest. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Grappige citaten over grappen. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Vriendschap de beste citaten quotes spreuken. Citaten democratie england benjamin barber. Beste democratie citaten op pinterest politiek en. Reeks inspiratiehand getrokken citaten over geluk vector.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.