Bijbelse spreuken en gezegden oy belbin. Citaten democratie wikipedia idioot is pot van. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Beste ideeën over worden citaten op pinterest. Fernand auwera democratie is iets waar politici over. Wim kan citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over verbinden citaten op pinterest. Extreem spreuken over vrijheid nj belbin. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Citaten democratie lirik om over na te denken. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Internationale vrouwendag hengelo maart bibliotheek. Citaten democratie kene idioot is pot van topic.

Citaten democratie england benjamin barber. Beste democratie citaten op pinterest politiek en. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Citaten over loslaten. Citaten mijn gedichten. Citaten democratie lirik om over na te denken. Citaten democratie android lek in geeft. Reeks inspiratiehand getrokken citaten over geluk vector. Citaten democratie id beste ideeën over levenswijsheid. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest. Citaten democratie lirik om over na te denken. Quot the best argument against democracy winston. Citaten democratie lirik om over na te denken. Beste ideeën over democratie citaten op pinterest.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.