Beste ideeën over keuken citaten op pinterest huis. Beste ideeën over positieve citaten op pinterest. Citaten weergeven word sterren « teksten pinterest. Beste ideeën over echtscheiding citaten op pinterest. Citaten weergeven google beste ideeën over mannen. Beste ideeën over aanmoediging citaten op pinterest. Beste ideeën over spiegel citaten op pinterest. Beste ideeën over examen citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste afbeeldingen van spreuken citaten en teksten. Beste ideeën over grappige citaten op pinterest. Beste ideeën over rust citaten op pinterest. Beste ideeën over loslaten citaten op pinterest. Beste afbeeldingen van beterschap en sterkte citaten. Beste ideeën over zus citaten op pinterest zussen.

Beste ideeën over communicatie citaten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Beste ideeën over inspirerende citaten op pinterest. Beste ideeën over werk citaten op pinterest hard. Beste ideeën over dansen citaten op pinterest. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder citaten op pinterest. Beste ideeën over dankbaar citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige citaten op pinterest. Beste ideeën over dansen citaten op pinterest. Beste ideeën over zwangerschap citaten op pinterest. Citaten weergeven excel gratis tips leeftijd. Citaten weergeven google beste ideeën over mannen. Beste ideeën over keuken citaten op pinterest huis. Beste ideeën over citaten succes op pinterest.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.