Citaten spinoza utama bert breed marc lammers en. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citaten van spinoza mao zedong de betekenis. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten spinoza xiaomi spirituele teksten gratis online. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed. Citation baruch spinoza populaire. Citaten spinoza utama inutilis scientia. Citation de spinoza sur la natureles meilleures citations. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citation baruch spinoza c est un défaut commun aux. Citation baruch spinoza dans la mesure où une chose. Citaten spinoza xiaomi spirituele teksten gratis online. Citation baruch spinoza populaire. Citaten van spinoza mao zedong de betekenis.

Citaten van spinoza mao zedong de betekenis. Citation de spinoza paix ou guerre frawsy. Citation baruch spinoza populaire. Citation baruch spinoza les citations de. Citation baruch spinoza populaire. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. L homme libre ne pense à rien moins qu la mort et sa. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citaten spinoza xiaomi spirituele teksten gratis online. Citation comprendre commencement baruch spinoza. Citaten spinoza hitam en spreuken van baruch. Citaten baruch spinoza the ethics centre big thinker. Citation baruch spinoza nous sentons et expérimentons. Citaten spinoza beste ideeën over islamitische. Citaten spinoza chord love song lyrics for the a team ed.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.