Davaj in de pers tijdschrift televisie en online. Hella haasse op eenzame hoogte in de nederlandse. Zet je zinnen op een boek dewereldmorgen be. William heinesen mother pleiades alles over boeken en. Collegeweek datapreparatie ppt download. Bol groot citatenboek voor managers geert dehouck. Godfried bomans wikipedia. Zeep architects and urban designers. Moederliefde gratis boeken downloaden in pdf fb epub. Bol latijnse citaten en gezegden g j m bartelink. Nieuwe engelse romans overzicht. Completed sigma pictures. Bol gevaarlijke vrouwen clare conville liz. Bol het naakte pioniertje of geheime bevel van.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.