Volkswagen xl sport concept first look motor trend. Volkswagen xl sport youtube. An initial look on the volkswagen xl sport concept vr turbo. Vw xl sport with a ducati engine autos. Ducati powered volkswagen xl sport revealed in paris. Spreuken citaten en quotes over spel spelen. Volkswagen xl sport concept autos actual méxico. Vw should employ more american chiefs for success in the u. Volkswagen xl sport la voiture qui se prend pour une. Ausmotive paris volkswagen xl sport. Volkswagen xl sport is a mean and powerful hybrid. Garelli super sport xl moped photos — army. Volkswagen xl sport concept car body design. Ausmotive paris volkswagen xl sport. Vw xl sport screams to rpm with ducati power.

Volkswagen xl sport pictures photos wallpapers. Volkswagen xl sport world premiere youtube. Volkswagen xl sport concept pictures information. Volkswagen xl sport concept first look motor trend. Vw reveals bhp xl sport top gear. Volkswagen xl sport paris photo gallery auto. The ducati powered vw xl sport is a slice of ultralight. Review ford f xl. Volkswagen xl sport concept first look motor trend. Volkswagen xl sport the version.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.