Ik heb geen tijd om me zorgen te maken over wie niet. Quote volg altijd je gevoel oprah hét. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten. Citaten tijd gym beste ideeën over op. Beste afbeeldingen over citaten op pinterest leraren. Decoratie bedrijven en wandelgangen lizart. Beste ideeën over motiverende citaten op pinterest. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Uitspraak er is geen betere tijd om vandaag gezonder te. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Quote mindful leven tijd nemen voor jezelf is een keuze. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Citaten tijd gym beste ideeën over op. Beste ideeën over compliment citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest.

Beste ideeën over echte vrienden op pinterest. Citaten tijd gym beste ideeën over op. Citaten tijd gym beste ideeën over op. Tijd voor een feestje citaten pinterest birthday. Beste ideeën over sportschool citaat op pinterest. Tijd belettering motivatie citaten over en lijsten. Leuke spreuken grappige teksten mooie zinnen pluk de. Inzicht kracht ligt er niet in dat wij nooit vallen maar. Beste ideeën over sportschool motivatie citaten op. Inzicht als het leven je uitdaagt met tegenslagen daag. Citaten tijd gym beste ideeën over op. Uitzonderlijk gedicht over tijd iy belbin. Citaten tijd gym beste ideeën over op. Die nooit tijd hebben citaten pot van. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: