Pin van noemi a zaiden op i am enough pinterest. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste ideeën over verhuis citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Meer dan citaten uit liedjes op pinterest. Woorden van liefde citaten uit de bijbel met prachtige. Meer dan ideeën over desiderata gedicht op pinterest. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam teksten. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Citaten uit het boek der natuur klaas van berkel isbn. Positieve geplaatste citaten vector illustratie. Inzicht als het leven je uitdaagt met tegenslagen daag. Beste citaten uit liedjes op pinterest.

Recensie hersenschimmen laura live life lovely. Citaten en wijze woorden uit de islam piccss pinterest. Beste ideeën over terugkomen citaten op pinterest. Meer dan citaten uit liedjes op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam het leven is als. Woorden van belofte citaten uit de bijbel met prachtige. Citaten uit het onderwijs. Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Beste ideeën over citaten uit liedjes op pinterest.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)