Liefde gedichten engels clarasandragina site. Beste ideeën over gedichten op pinterest. Gedicht samen sterk je belbin. Pin van helena op spreuken wijsheden pinterest. Krachtgedicht dit lichtje is voor jou vriendschap. Gedichten paula hagenaars mijn fotogedichten pinterest. Beste ideeën over kind verlies op pinterest engel. Spreuken en gezegden vaderdag grappige citaten vadertjesdag. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Beste afbeeldingen over citaten op pinterest helemaal. Beste afbeeldingen van gedichten poëzie ed. Gedicht voor geboorte meisje quotes pinterest. Best gedichten quotes en citaten poems about love. Beste afbeeldingen van mijn spirituele gedichten. Beste afscheid citaten op pinterest foto.

Beste ideeën over rumi citaten op pinterest ziel. Gedichten paula hagenaars mooie teksten pinterest. Verlies moeder mooie gedichten en illustraties. Gedichten liefde na ruzie paulaclaudiakeren site. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Spreuken spirituele teksten. Pin van elise erfmann op quotes pinterest gedichten. Beste ideeën over echte vrienden op pinterest. Beste ideeën over toon hermans op pinterest grote. Mooie teksten beautiful quotes lyrics pinterest. Mijn zoon mooie spreuken pinterest. Gedicht de herberg van rumi iw gedichtenkaarten kaartje go. Beste ideeën over citaten geluk op pinterest. Beste ideeën over serieuze citaten op pinterest. Als je te vroeg klaarkomt moet wat later beginnen en.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)