Citaten verleden en toekomst wijze woorden uit. Beste ideeën over iemand missen op pinterest kwetsen. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Spreuk van de week mentortijd. Tryon edwards citaten aforismen citeert de grote. Gedichten paula hagenaars pinterest. Toekomst verleden tegel spreuk tegelspreuken. Citaten verleden en toekomst wijze woorden uit. Verleden loslaten tegel spreuk tegelspreuken. Aangename zaterdag space van anja. Citaat quote leefregels verleden toekomst tijd. Beste ideeën over verleden heden toekomst op pinterest. Beste ideeën over citaten liefde op pinterest.

Marc andries verleden heb je toekomst moet maken. Meer dan tegel spreuk tegelspreuken. Teixeira de pascoaes citaten aforismen citeert grote. Afbeeldingen over citaten leven met depressie op. Teixeira de pascoaes toekomst is dageraad van het. Citaten verleden en toekomst wijze woorden uit. Mooi gedichten en mooie teksten pinterest. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Land gelegen tussen china en india in tegen de. Citaten en wijze woorden uit de islam augustus. Toekomst tegel spreuk tegelspreuken. Accepteer het verleden leef en geniet van nu. Citaten verleden en toekomst wijze woorden uit. Citaten toekomst xenia lezers van stavast notker wolf. Inzicht als je naar het verleden blijft kijken dan mis.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.