Gedicht over tijd bijzondere gedichten en citaten. Spreuken en citaten over het leven quotes. Citaten over tijd aforismen citeert de grote. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd heelt citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Marketing quotes reclame citaten adverteren spreuken. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Citaten over tijd aforismen citeert de grote. Pin quotes en citaten over de zomer weerspreuken hoe on. Albert einstein citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest.

Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Citaat quote leefregels verleden toekomst tijd. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over serieuze citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Meer dan tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Soms duurt het langer om onze droom te verwezenlijken maar. Inzicht moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.