Spreuken geluk quotes of the day. Unieke ideeën over kerst citaten op pinterest winter. Beste ideeën over kerst citaten op pinterest. Nieuwjaarswensen gedichten pinterest teksten. Beste ideeën over kerst citaten op pinterest. Spirituele kerst citaten uit de handreiking voor. Kerst citaten en kerstmis spreuken voor de kerstperiode. Beste ideeën over kerst citaten op pinterest. Bol latijnse citaten en gezegden g j m bartelink. Citaten over kerst en spreuken kerstmis wijsheden. Beste ideeën over kerst citaten op pinterest. Alvast bedankt nederlandse dutch quotes pinterest. Leuke tekst goede ideeen mooie teksten en quotes. Citaten over kerst en spreuken kerstmis wijsheden. Beste ideeën over kerst citaten op pinterest.

Beste ideeën over kerst citaten op pinterest. Unieke ideeën over kerst citaten op pinterest winter. Beste ideeën over kerst citaten op pinterest. Beste ideeën over kerst citaten op pinterest. Beste ideeën over kerst citaten op pinterest. Rumag on twitter quot oscar…. Beste ideeën over kerst citaten op pinterest. Unieke ideeën over kerst citaten op pinterest. Beste ideeën over kerst citaten op pinterest. Unieke ideeën over kerst citaten op pinterest winter.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.