Winter snow live wallpaper hd apk download free. Winter live wallpaper apk baixar grátis personalização. Winter night live wallpaper apk download free. Winter snow live wallpapers apk download free. Citaten winter apk night live wallpaper. Citaten winter apk night live wallpaper. Citaten winter apk night live wallpaper. Citaten winter apk night live wallpaper. Download winter live wallpaper for pc. Download beautiful winter live wallpaper for pc. Snow winter live wallpaper for android apk download. Citaten winter apk night live wallpaper. Winter citaten pot van. Winter flowers live wallpaper apk download free. Winter wallpaper apk download free personalization app.

Citaten winter apk night live wallpaper. Winter snow live wallpaper pro apk download. Citaten winter apk night live wallpaper. Winter live wallpapers best android app apk by blue jay soft. Winter live wallpaper for android. Xperia™ winter theme apk download free personalization. Citaten winter apk night live wallpaper. Citaten winter apk night live wallpaper. Citaten winter apk night live wallpaper. Winter snow clock wallpaper apk download free. Winter timber truck simulator apk baixar grátis.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.