Uitspraken van jiddu krishnamurti uit zijn opheffingsrede. Beste leven veranderen citaten op pinterest gelukkig. Beste ideeën over vrijheid citaten op pinterest. Beste ideeën over vrijheid citaten op pinterest fee. Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Aga discussieavond vrijheid van meningsuiting indymedia. Verlichtingsdenkers albert van der kaap ppt video. Wijsheid in iedere bocht van je levenspad zit wel een. Citaten wijsheden historische quotes. Beste ideeën over vrijheid citaten op pinterest fee. Martha nussbaum wherever you are be there inspiring. Beste ideeën over vrijheid citaten op pinterest. Gemaakt door sander van aken olaf langhorst en marijn. Beste ideeën over vrijheid citaten op pinterest fee. Citaten over geluk op pinterest gelukkig zijn.

Beste ideeën over vrijheid citaten op pinterest. Als we echt liefde en zorg voor iets hebben laat het dan. Citaten over reputatie naast quotes ook spreuken en. Wijsheid u. Meer dan vrijheid citaten op pinterest van. Ideeën over vrijheid op pinterest citaten. Beste ideeën over vrijheid citaten op pinterest fee. Beste ideeën over vrijheid op pinterest verkennen en. Vrijheid vind je in jezelf zijn my quotes dutch. Beste ideeën over vrijheid citaten op pinterest. A bdf d ec b ba ae g spreuken. Beste ideeën over vrijheid citaten op pinterest fee. Beste ideeën over vrijheid citaten op pinterest. Beste ideeën over vrijheid op pinterest verkennen en. Beste ideeën over zwangerschap citaten op pinterest.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.