Voor mijn prachtige zoon borden pinterest teksten. Beste ideeën over vader dochter citaten op pinterest. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Meer dan vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Mooie teksten beautiful quotes lyrics pinterest. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Best uitspraken teksten images on pinterest dutch. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over ik mis je op pinterest citaten. Beste ideeën over grappige plaatjes op pinterest. Meer dan vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over baby gedichten op pinterest. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter.

Mijn zoon mooie spreuken pinterest. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Meer dan vader zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over bruiloft gedichten op pinterest. Top leuke moederdag quotes. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste ideeën over kleinzoon citaten op pinterest. Liefde funny leuke teksten spreuken quotes foto.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)