Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Quotes voor een positief zelfbeeld project. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Uiterlijk quotes pinterest dutch words en. Beste ideeën over citaten liefde op pinterest. Wanneer voel jij jezelf goed genoeg wat betreft je. Treinen versjes van lars rijmsels pinterest. Beste ideeën over worden citaten op pinterest. Reeks inspiratiehand getrokken citaten over geluk vector. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Citaten over het leven soms na uw hart betekent. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Mooie spreuken pinterest.

Sarah demey mijn kijk op het leven mens en zingeving. Beste ideeën over citaten succes op pinterest. De weg naar geluk is houden van beren loesje. Citaten en wijze woorden uit de islam uiterlijk innerlijk. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Citaten en wijze woorden uit de islam piccss pinterest. Wijsheden voor een gelukkig leven beroemde citaten. Leven met sjogren view topic tegeltjes wijsheid. Beste tante citaten op pinterest. Beste citaten over familie op pinterest gelukkig. Citaten en wijze woorden uit de islam uiterlijk innerlijk. Mooie spreuken quotes voor een gelukkig leven. Citaten over wijsheid youtube. Beste ideeën over spiegel citaten op pinterest echte. Bijbelse spreuken en gezegden oy belbin.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.