Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Citaten mijn gedichten. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Mooie spreuken quotes voor een gelukkig leven. Citaten over het leven verg tijd om te doen welk uw ziel. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Citaten over het leven soms na uw hart betekent. Citaten appevent als je voor apps bent. Citaten over bomen beverboomzorg. Quotes voor een positief zelfbeeld project. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Citaten over klanten quotes en oneliners reputatiecoaching. Paulo coelho citaten quote tranen zijn woorden die moeten. Beste ideeën over worden citaten op pinterest.

Wanneer voel jij jezelf goed genoeg wat betreft je. Citaten over loslaten. Leven met sjogren view topic tegeltjes wijsheid. Beste citaten over dankbaarheid op pinterest. Beste ideeën over spiegel citaten op pinterest echte. Bijbelse spreuken en gezegden oy belbin. Uiterlijk quotes pinterest dutch words en. De weg naar geluk is houden van beren loesje. Spreuk ja ik ben een sterk persoon maar hét. Mooie spreuken pinterest. Beste ideeën over citaten liefde op pinterest. Citaat logica brengt je van a naar b verbeelding. Gebed voor mijn taak grace christelijke citaten. Beste ideeën over citaten succes op pinterest. Citaten over de huwelijksmaand gedichten en verhalen uit.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.