Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Bekende citaten steve jobs what can teach. Einstein geniale citaten over het leven historianet. Bekende citaten bijbel meer dan christelijke spreuken op. Onthoud dat je tegenstander sowieso een schijterd is. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Yousuf karsh people portret man portretfotografie en. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Business intelligence ict van hoogweide. Citaten van bekende sporters bulge alan ilagan op welke. Beste afbeeldingen van about me gedachten. Solitude citaten van albert einstein. Citaten van albert einstein citaat logica brengt je a. Bekende engelse citaten valentijn spreuken met grappige. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz.

De meest waarheidsgetrouwe citaten eunmask. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Negen geweldige quotes van beroemdheden loud noises. Citaten van bekende sporters bulge alan ilagan op welke. Best short quotes by albert einstein pics. Bol citaten van bekende christenen nvt. Beste afbeeldingen van leuke quotes inspirerende. Citaten van albert einstein citaat logica brengt je a. Uitspraken quotes en citaten van albert einstein. Citaten van bekende sporters bulge alan ilagan op welke. Citaten bekende kunstenaars online veiling van werken. Citaten van bekende sporters bulge alan ilagan op welke. Citaten van bekende sporters bulge alan ilagan op welke. Beste ideeën over beroemde mensen citaten op pinterest. Albert einstein spreekwoorden en citaten.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.