Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Citaten over reputatie naast quotes ook spreuken en. Beste ideeën over citaten gebroken hart op. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Leonard cohen citaten aforismen citeert de grote. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Citaat quote leefregels verleden toekomst tijd. Citaten over tijd aforismen citeert de grote. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest.

Er is altijd tijd genoeg om te laat komen loesje. Beste ideeën over tijd heelt citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Ingspire quote afstand nemen van wat je denkt anderen. Ja dat wordt tijd voor leven zelf en niet. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Quote mindful leven tijd nemen voor jezelf is een keuze. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. “er komt een tijd dat je moet kiezen tussen de bladzijde. Je vertrouwen werd geschonden en tijd heelde lang niet. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Laat maar los het komt op de juiste tijd vanzelf naar. Beste tijd citaten op pinterest tijdsopname. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest. Beste ideeën over tijd citaten op pinterest.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]