Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over papa dochter citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste zoon citaten op pinterest zonen dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest zonen. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Epictetus citaten aforismen citeert de grote gedachten. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter.

Vaderdag spreuken korte gezegden of grappige citaten. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest zonen. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over moeder zoon citaten op pinterest. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste vader zoon citaten op pinterest papa dochter. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter. Beste ideeën over zoon verjaardags citaten op. Beste ideeën over zoon citaten op pinterest dochter.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]