Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest stoppen. Beste echte vriendschap citaten op pinterest. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest. Beste ideeën over stilte citaten op pinterest ruzie. Beste ruzie citaten op pinterest stoppen. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest stoppen. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest. Beste ideeën over teleurstelling citaten op pinterest. Beste ruzie citaten op pinterest stoppen. Ruzie words dutch quotes pinterest teksten. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest stoppen. Beste ruzie citaten op pinterest stoppen. Beste citaten over familie op pinterest gelukkig. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest stoppen.

Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest stoppen. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest stoppen. Leuke teksten ruzie paulaclaudiakeren news. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest stoppen. Beste ruzie citaten op pinterest stoppen. Beste ruzie citaten op pinterest stoppen. Ik wil geen ruzie met jou teksten pinterest metropolitan. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest stoppen. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest stoppen. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest stoppen. Beste ideeën over stilte citaten op pinterest. Beste ruzie citaten op pinterest stoppen. Echte vriendschap citaten op pinterest. Beste ideeën over ruzie citaten op pinterest stoppen.

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)