Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam verleden heden toekomst. Tussen verleden en toekomst ligt één punt dat werkelijk. Anton van duinkerken citaten aforismen citeert de grote. Beste citaten over familie op pinterest gelukkig. Beste ideeën over papa citaten op pinterest. Lezers van stavast notker wolf. Denis diderot het heden is zwanger van de toekomst. Leuke tekst goede ideeen mooie teksten en quotes. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Voor meer mooie nederlandse quotes citaten en teksten. Over toekomst joanika advaita vedanta non dualiteit. Liefde funny leuke teksten spreuken quotes foto. Unesco scholen. Beste afbeeldingen van spreuken gedichten afrikaans.

Beste ideeën over zwangerschap citaten op pinterest. Beste ideeën over grappige strand citaten op pinterest. Beste falen citaten op pinterest dagelijkse. Beste ideeën over wandelen citaten op pinterest zand. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Beste ideeën over echtscheiding citaten op pinterest. Beste ideeën over geloof op pinterest geloofcitaten. Toekomst treffende citaten van puriteinen boekhandel en. Beste citaten uit het verleden op pinterest. Beste ideeën over verandering citaten op pinterest.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.