Citaten bij afscheid collega beste ideeën over lieve. Lees gedichten over rouw en verlies rememberme quotes. Beste ideeën over afscheid citaten op pinterest. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten politiek xiaomi over de van. Beste teleurstelling citaten op pinterest hypocriet. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Lees gedichten over rouw en verlies dood inspiratie. Beste ideeën over afscheid citaten op pinterest foto. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Spreuken pensioen quotes of the day. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Citaten filosofie xiaomi beste liefde vriendschap. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten over loslaten.

Afscheid collega riet pinterest pensioen bedankjes. Spreuken pensioen quotes of the day. Afscheid nemen is niet loslaten… een persoonlijke. Teksten afscheid collega jaar in dienst. Wanneer er verlies verdriet of zorgen zijn kun je een. Citaten spinoza xiaomi spirituele teksten gratis online. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten bekende xiaomi harde uitspraken van bn ers en. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)