Beste ideeën over huis citaten op pinterest. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten filosofie xiaomi beste liefde vriendschap. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Spreuken pensioen quotes of the day. Citaten bij afscheid collega beste ideeën over lieve. Beste ideeën over troostende woorden op pinterest. Beste ideeën over afscheid citaten op pinterest. Citaten ziekte xiaomi beste ideeën over chronische pijn. Spreuken pensioen quotes of the day. Afscheid nemen is niet loslaten… een persoonlijke. Citaten bekende xiaomi harde uitspraken van bn ers en. Citaten politiek xiaomi over de van. Beste ideeën over afscheid citaten op pinterest foto.

Teksten afscheid collega jaar in dienst. Citaten toekomst xiaomi mooie en inspirerende. Citaten spinoza xiaomi spirituele teksten gratis online. Lees gedichten over rouw en verlies dood inspiratie. Afscheid collega riet pinterest pensioen bedankjes. Citaten over loslaten. Beste ideeën over citaten familie op pinterest. Wanneer er verlies verdriet of zorgen zijn kun je een. Beste teleurstelling citaten op pinterest hypocriet. Lees gedichten over rouw en verlies rememberme quotes. Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.