Passie speelsekunst. Beste kunstenaar citaten op pinterest creativiteits. Citaten over geloof aforismen citeert de grote. De kunst van het weten is wat te negeren hét. Beste citaten op canvas pinterest ideeën. Beste ideeën over kunstenaar citaten op pinterest. Inspirerende quotes over vrijheid wijsheid en optimisme. Pablo picasso citaten pot van. Beste keuken citaten op pinterest koken. Beste ideeën over kunst muziek op pinterest citaten. Iemand die in armoedigheid leeft moet altijd rekening met. Bekende en belangrijke kunstwerken van wassily kandinsky. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Beste ideeën over opbeurende citaten op pinterest. De beste afbeeldingen over ouder worden op pinterest.

Beste ideeën over wijze woorden op pinterest korte. Beste keuken citaten op pinterest keukenmuur. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Beste ideeën over citaat kunst op pinterest. Beste afbeeldingen van path to enlightenment. Beste ideeën over onderwijs quotes op pinterest. Beste ideeën over citaten op canvas pinterest. Teixeira de pascoaes citaten aforismen citeert grote. Citaten lauren sart. Leerzame quotes cultuurmarketing. Toon hermans pinterest gedichten. Kunst on pinterest. Unieke ideeën over citaten op canvas pinterest. Kunst inzicht en autisme beeld coaching. Rechter beperkt citaten in biografie reve kunst media.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)