Ik wil jou in een doosje doen je beschermen tegen het. Citation son rire en cascade est mon médicament. Citation chaussure a son pied. Beste ideeën over vertrouwen citaten op pinterest. Citaten zon beste op pinterest zomer woorden. Pak de zon en straal loesje poezie pinterest mooie. Citaten zon beste op pinterest zomer woorden. Citaten zon beste op pinterest zomer woorden. Citation léon daudet son au delà lui g che ici bas. Best images about inspirerende nederlandse citaten. Citation pour son frere quotes of the day. Beste ideeën over zon citaten op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam piccss pinterest. Beste zon citaten op pinterest roald dahl en. Citaten zon beste op pinterest zomer woorden.

Citaten zon beste op pinterest zomer woorden. Citaten zon beste op pinterest zomer woorden. Citaten zon beste op pinterest zomer woorden. Citaten zon beste op pinterest zomer woorden. Als de zon straalt fun pinterest. Een genomen beslissing nu heeft invloed later. Citaten zon beste op pinterest zomer woorden. Beste ideeën over zon citaten op pinterest probeer. Loesje v d posters on tekst quotes words en. Zon zee strand teksten citaten spreuken en gedichten. Beste ideeën over zon citaten op pinterest. Citaten zon beste op pinterest zomer woorden. Citaten en wijze woorden uit de islam teksten. Wil jij de zon alvast aanzetten dan schenk ik zo. Citaten zon beste op pinterest zomer woorden.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.