Beste ideeën over huisdier citaten op pinterest. Standbeeld van spinoza wikipedia. Citaten spirituele teksten. Enkele portretten van spinoza koninklijke bibliotheek. Beste ideeën over citaten op pinterest inspirerende. God is citaten pot van. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Citaten archieven agema coaching. Liefde funny leuke teksten spreuken quotes foto. Beste ideeën over deur citaten op pinterest motto s. Spirituele spreuken en citaten teksten. Kwaden moet kiezen citaten pot van. Citaten zijn als sprookjes. Studenten boekwetenschap ontrafelen mysterie drukker van. De paradoxale icoon spinoza.

Citaten van de dag dik wessels over quote braziliaanse. Citaten en spreuken van baruch spinoza quotes. Leven en werken van baruch de spinoza nederlands. Magie spreuken quotes of the day. Citaten van kunstenaars over kunst en het leven. Waarom ik denk dat het graat spinoza schilderij een. Citaten van een roofdier opwenteling. Algemene inleiding in de filosofie van spinoza wereld. Spinoza spirituele teksten. Spirituele teksten gratis online programma s van. Quote groeien is springen in het onbekende telkens weer. Rotary spinoza. Spinoza of eigen meester niemands knecht vrij nederland. Carel peeters over quot spinoza s achtbaan nodigt. Beste ideeën over citaten van buddha op pinterest.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)