Citate despre fotografie. Citate de călătorie. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Simy mihael calatorii fotografie poezie citate. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate fotograf borcanul cu. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Cristian shared a link. Citate despre fotografie.

Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate din fotografie agenția regională de știri inter. Citate despre fotografie. Citate despre fotografie. Citate din fotografie agenția regională de știri inter.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)