Stromae eerste franstalige zanger op nummer in. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Bekende citaten bijbel meer dan christelijke spreuken op. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over beroemde franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Bekende engelse citaten valentijn spreuken met grappige. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest.

Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Vandaag ga ik iets vertellen over mooie citaten laura denkt. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Negen geweldige quotes van beroemdheden loud noises. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Het jaar van stromae de standaard. Beste ideeën over beroemde franse citaten op pinterest. Op welke site vind ik de afbeeldingen van bekende. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.