Bol steeds als ik de zin van het leven te pakken heb. Populair innerlijke kracht spreuken bj. Gesproken spreuken en citaten van filosofen andere. Quote van forihaveseen erwinderuiter identiteit. Best gedichten images on pinterest dutch quotes. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Banner identiteit def gedichten spreuken pinterest. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen in. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen in. Filosofie in beeld. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen in. Metafilosofie is nadenken over de doelen. Dioporco tumblr. Bol filosofen lexicon rob heijloo.

Hoe de vs in maart geschiedenis schreef. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Citaten filosofen identiteit gedachten. Citaten filosofen identiteit gedachten. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen voor. Literaire kroniek de persoonlijke identiteit heeft. Gedachte we kunnen zonder ideeën leven maar niet. Wijze woorden filosofie. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Wees een persoon geen positie loesje. Arabisch nu مـعـهــد الـعـربـيـة الآن wijsheden.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Behalve woorden kunnen ook andere uitingen citaat genoemd worden, bijvoorbeeld muziek. Het nummer All You Need Is Love van The Beatles bevat twee citaten: het lied heeft geen eigen intro, maar begint met een citaat uit de Marseillaise. In de fade-out aan het slot zingt John Lennon een regel uit de hit She Loves You van de groep. Ook een schilderij dat op een ander schilderij te zien is, kan als zodanig omschreven worden. Zo citeert August Jernberg De Nachtwacht op zijn schilderij dat de bezoekers voor De Nachtwacht in het Trippenhuis voorstelt. Filmshots kunnen een citaat uit een andere film zijn, in welk geval het citaat de functie van een allusie heeft.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.