Quote van forihaveseen erwinderuiter identiteit. Gedachte we kunnen zonder ideeën leven maar niet. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen voor. Gesproken spreuken en citaten van filosofen andere. Metafilosofie is nadenken over de doelen. Citaten filosofen identiteit gedachten. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Bol filosofen lexicon rob heijloo. Banner identiteit def gedichten spreuken pinterest. Beeldgedichten gedichtenbundel gedichten. Hoe de vs in maart geschiedenis schreef. Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Populair innerlijke kracht spreuken bj. Bol steeds als ik de zin van het leven te pakken heb. Dioporco tumblr.

Beste ideeën over citaten wijsheid op pinterest. Citaten filosofen identiteit gedachten. Best gedichten images on pinterest dutch quotes. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen in. Wees een persoon geen positie loesje. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen in. Filosofie in beeld. Filosofen citaten gedachten zinnen en aforismen in. Wijze woorden filosofie. Arabisch nu مـعـهــد الـعـربـيـة الآن wijsheden. Literaire kroniek de persoonlijke identiteit heeft.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.