Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware. Woorden van liefde citaten uit de bijbel met prachtige. Prijatnogo appetita smakelijke recepten met citaten uit. Meer dan ideeën over wijze woorden op pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam januari. Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Beste ideeën over wijze woorden op pinterest. Citaat vaak zijn mensen die kritiek op jouw leven hebben. Citaten uit de romantiek “ik verwijder zwart van is met. Citaten uit de romantiek “ik verwijder zwart van is met. Missionaris van de romantiek buitenplaatsen. Citaten en wijze woorden uit de islam pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam qoran verandert. Beste ideeën over tante citaten op pinterest. Beste ideeën over verbeelding citaten op pinterest.

Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Citaten uit de romantiek “ik verwijder zwart van is met. Powerpoints rian. Woorden van liefde citaten uit de bijbel met prachtige. Citaten en wijze woorden uit de islam gierigheid. Kruseman kunstbroeders uit de romantiek uitgeverij. Beste ideeën over wijze woorden op pinterest. Citaten uit de tafelgesprekken geschriften van maarten. Leesdossier lucas steehouwer verwerking romantiek. Romantiek in het noorden uit de kunst. Citaten en wijze woorden uit de islam nederlandse quotes. Citaten uit de bijbel teksten nbv cadeaus kameel. De romantiek is uit cannabisbranche verdwenen nu. Beste ideeën over wijze woorden op pinterest. Lodewijk kuiper beleidsmedewerker public affairs.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.