Spreuken over samenwerken ro belbin. Afbeeldingsresultaat voor quote over samenwerken wijze. Citaten over klanten ook quotes spreuken oneliners en. Voorkeur inspirerende teksten samenwerken tq. Oplossing voor bureaucratie minder regels meer. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Waarom moeilijk doen als het samen kan loesje cocreatie. Ondernemers quotes ondernemersq twitter. Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Bij elkaar komen is een begin blijven. Quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren. Spreuken quotes en citaten over samenwerken ik kan. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Spreuk samenwerken my style pinterest spreuken. Waar mensen samenwerken wordt gemenst life quotes.

Beste ideeën over toon hermans op pinterest grote. Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Fex van alignment naar ongewoon samenwerken. Spreuken over samenwerken ro belbin. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Edu curator citeren en bronnen vermelden in google. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Kennis macht samenwerking kracht citaten pinterest. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Beste ideeën over droom citaten op pinterest.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.