Seneca temp apk download free tools app for android. Seneca buffalo creek casino 安卓apk下载,seneca. Seneca temp apk download free tools app for android. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Citaat bij kalm weer kan iedereen stuurman zijn. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Cayuga seneca canal app download android apk. Citaten over toekomst aforismen citeert de grote. Seneca buffalo creek casino 安卓apk下载,seneca. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca sms apk baixar grátis ferramentas aplicativo para. Seneca easy setup app for android apk download. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca easy setup app for android apk download. Seneca easy setup app apk baixar grátis ferramentas.

Seneca easy setup app for android apk download. Seneca easy setup app for android apk download. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Jacques c bloem citaten aforismen citeert de grote. Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Seneca citaten aforismen citeert de grote gedachten. Te vergissen citaten pot van. Seneca sms para android apk baixar.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.