Gastdichters robin kerkhof. Citaten van bekende personen quotes bram moszkowicz. Gedichten over de liefde van bekende dichters. Dichters liegen de waarheid pot van citaten. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Verborgen dichters in heemstede e editie librariana. Liefdesgedichten bekende vlaamse dichters. Leven toon hermans dichter pinterest. Gedichten van beroemde en minder bekende dichters. Citaten van bekende sporters bulge alan ilagan op welke. Citaten van bekende sporters bulge alan ilagan op welke. Gedichten op de ledwall in kortrijk gedichtendag. Altijd leuk domme citaten van bekende mensen. Liefdesgedichten bekende vlaamse dichters. Bekende nederlandse dichter lucebert dweepte met nazisme.

Beste ideeën over ster citaten op pinterest. Nico dijkshoorn de pit. Gedichten toon hermans ik heb je lief google zoeken. Kerst gedichten van bekende dichters. Beste ideeën over dansen citaten op pinterest. Victor vroomkoning de dichter ontdekt. Liefdesgedichten bekende vlaamse dichters. Citaten van bekende sporters bulge alan ilagan op welke. Beste ideeën over rouw op pinterest verlies citaten. Beste ideeën over doop citaten op pinterest kindje. Bol citaten van bekende christenen nvt. Speltopdemouwtje bekende dichter en schrijver mellendijk. Geluk door toon hermans dichter pinterest. Citaten van bekende sporters bulge alan ilagan op welke. Opwaartsche wegen · dbnl.

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.