Strategie als rationeel proces. Afscheid nemen van het oude jaar lijkt weer. Greenberry en teezir ontwikkelen social media check e mail. Muggen funny pinterest grappig spreuken en teksten. Knoster model veranderingsmanagement innovatie leiding. Luisterend oor. Beste ideeën over zingen citaten op pinterest. Duurzaam vernieuwen leren van expeditie durven delen. Opening managementconferentie cvi wouter hart over. Ic architectuur model van maes. Hebben jullie al een crowd strategie bart stofberg. Onzichtbare belemmeringen van veranderingen in het hoger. Beste ideeën over ouder worden op pinterest. Meer dan afbeeldingen over citaten op pinterest met.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

Bij citaten van zinsdelen dient de eigen tekst zo worden geschreven dat het citaat er naadloos in opgenomen is. Wanneer dat niet helemaal lukt zonder bijvoorbeeld een werkwoord uit het citaat te verplaatsen of in een andere tijd te zetten, dan dient deze bewerking te worden gemarkeerd door het woord tussen vierkante haakjes te zetten, bijvoorbeeld: De verteller van de Max Havelaar was makelaar in koffie, en [woonde] op de Lauriergracht, No. 37.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels: