Onbekend citaten aforismen citeert de grote gedachten. Over de levensgenieter die haar angst voor dood wil. Het leven is als de zee altijd in beweging zachte. Spreuken en citaten over het leven plazilla. Leven of dood dagelijksebroodkruimels. Beste ideeën over verlies citaten op pinterest. Vlinder op gebarsten aarde het leven en dood stock. Lief leven quotes google search poems pinterest. Citaten en wijze woorden uit de islam angst voor dood. Beste falen citaten op pinterest dagelijkse. Voor amusement staat een ieder paraat onplezierige. God is in de stilte citaten spreuken aforismen. De doelen van het islamitische geloof uwkeuze. Genoeg wijze spreuken over het leven ru belbin. Citaten en wijze woorden uit de islam een dood hart.

Sterven spirituele teksten. Citaten spirituele teksten. Beste ideeën over huwelijks citaten op pinterest. Iemand die in armoedigheid leeft moet altijd rekening met. Citaten en wijze woorden uit de islam december. Spirituele teksten uit de bijbel en bijbelcitaten van het. Annette van de vegte. Beste ideeën over leven veranderen citaten op. Boekrecensie michael robotham leven of dood nu het. Spirituele spreuken en citaten teksten. Harry mulisch citaten aforismen citeert de grote. Geboorte en dood spirituele teksten. Wijsheden ontvangen per e mail. Ghandi citaten. Egoistische mensen quotes google zoeken catchy teksten.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

NB: in deze voorbeelden wordt de zogenaamde MLA-stijl gehanteerd; zie de verwijssystemen in het linkermenu voor een beschrijving van deze en andere stijlen.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)