Fusil laser aer v la confrérie des traducteurs. Seneca station home at fallout nexus mods and community. Fallin north west seneca at fallout nexus mods and. Fallout walkthrough blood ties quest finding the family. Northwest seneca station cw fallout wiki fandom. Aer v scoped laser rifle at fallout nexus mods and. Iphone wallpapers pagina van live wallpaper hd. Fallout poradnik i solucja official expansions. F scott key trail campground fallout wiki fandom. At northwest seneca station by no t on deviantart. Fallout seneca rocks climbing youtube. Fallout le guide de survie ème partie arefu. Seneca station home at fallout nexus mods and community. Bannister crater fallout wiki fandom powered by wikia. Videospel fallout vault boy wallpaper.

Pin fallout map with all locations ps pictures on. Seneca station home at fallout nexus mods and community. Tous les lieux du jeu. Fallout goty gameplay in p part finding the. Sniper shack the fallout wiki new vegas. Seneca station home at fallout nexus mods and community. Citaat spreuk als we niet weten naar welke haven. Seneca station home at fallout nexus mods and community. 밴스 vance 폴아웃 위키 fallout 오픈위키. Citaat bij kalm weer kan iedereen stuurman zijn. Murphy fallout the wiki new vegas. Fallin north west seneca at fallout nexus mods and. 세네카 북서부 지하철역 northwest seneca station 폴아웃 위키. Fallout wallpapers achtergronden id. Seneca the vault fallout wiki new.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Citaten met betrekking tot een bepaald thema, afkomstig van een bepaalde persoon e.d. worden soms gebundeld in boeken. Er zijn ook websites die zich specifiek toeleggen op het verzamelen van bekende citaten, zoals citaten.net in het Nederlands. Binnen de sites van Wikimedia is dit Wikiquote.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

Bij het veelvuldig citeren, moet er voor gewaakt worden dat het auteursrecht niet overtreden wordt. Er kan dan sprake zijn van plagiaat, al is plagiaat niet altijd gebaseerd op citeren. Onder andere de Nederlanders psycholoogRen Diekstra en auteurAdriaan van Dis kwamen negatief in het nieuws nadat zij van plagiaat werden beschuldigd.