Beste ideeën over christelijke foto op pinterest. Beste ideeën over christelijke citaten op pinterest. Loesje over vasten spreuken en citaten pinterest. A betekenis lente quotes pinterest pasen teksten. Hallo pasen motiverende citaten zoete leuke inspiratie. Citaten en uitspraken van de online modules spirituele. Best images about posters citaten quotes on. Beste afbeeldingen van spreuken citaten wijsheden. Vandaag is het lente geniet mooie teksten pinterest. Hallo pasen motiverende citaten zoete leuke inspiratie. Spirituele citaten voor april dagelijkse gedachten uit. Best images about posters citaten quotes on. Pasen ja duh eieren leeftijd oud zoeken humor. Beste ideeën over vogel citaten op pinterest vleugel. Meer dan bijbel geschrift citaten op pinterest.

Haantjes gedrag mooie teksten pinterest spreuken. Best images about spreuken citaten loesje on. Hand geschreven het van letters voorzien pasen geplaatste. Beste afbeeldingen van spreuken citaten wijsheden. Bij mij is het elke dag pasen quotes i like pinterest. Beste ideeën over sprookjes citaten op pinterest. Loesje quotes pinterest pasen spreuken. Beste christelijke citaten op pinterest christendom. Beste ideeën over kip tekens op pinterest kippenhok. Dag dutchlettering van januari.

Het citaatrecht is een uitzondering op de bescherming die auteurs door auteursrecht wordt geboden. Het staat het citeren uit beschermde werken toe wanneer aan een aantal voorwaarden zoals bronvermelding wordt voldaan. Het citaatrecht is vergelijkbaar met, maar niet identiek aan, het Amerikaanse fair use-beginsel. Het citaatrecht is vrij beperkt, beperkter dan fair use in ieder geval.

De keuze voor een citaat of een parafrase hangt af van de soort tekst die je schrijft en de functie die de te citeren of te parafraseren bronpassage heeft binnen je tekst. Er bestaan geen vaste richtlijnen die bepalen hoeveel tekst je letterlijk mag of kan overnemen uit andermans werk. Wel een paar globale overwegingen en vuistregels:

W.D. Howarth signaleert dat "at certain periods playwrights themselves, the educated part of their audience and the most influential of their critics have shown [?] their insistence on the social reference of comic drama [?]." (17) In dergelijke periodes werd pure klucht niet op prijs gesteld.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.