Beste ideeën over werk citaten op pinterest. Quote vriendschap vrienden kunnen je zorgen even doen. Bij elkaar komen is een begin blijven. Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Beste ideeën over verandering citaten op pinterest. Quotes over nieuwe manieren van samenwerken en organiseren. Waarom moeilijk doen als het samen kan loesje cocreatie. Beste afbeeldingen van together quotes google dromen. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Keywords quotes samenwerken and tags. Spreuk samenwerken my style pinterest spreuken. Tekst voor afdeling quotes pinterest teksten. Johan cruijff nederlandse dutch quotes pinterest. Beste ideeën over doop citaten op pinterest kindje.

Beste ideeën over samenwerking citaten op pinterest. Afbeeldingsresultaat voor quote over samenwerken wijze. Datgene wat niet lukt is meestal iets nu losgelaten. Keywords quotes samenwerken and tags. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Beste ideeën over levensmotto op pinterest gelukkig. Spreuken over samenwerken ro aboriginaltourismontario. Spreuken over samenwerken ro belbin. Fex van alignment naar ongewoon samenwerken. Spreuken over samenwerken ro belbin.

en citaat is een letterlijke uitspraak van iemand, die door iemand anders aangehaald wordt. Citeren verschilt van parafraseren doordat bij deze laatste vorm in eigen woorden idee�n van anderen weergegeven worden. Het idee blijft dan wel gehandhaafd, maar anders dan bij citeren is de vorm anders.

Wanneer er iets uit het geciteerde gedeelte niet wordt meegeciteerd, dient de weglating te worden gemarkeerd met een beletselteken: drie puntjes tussen ronde haakjes, bijvoorbeeld: de verteller van de Max Havelaar stelt zich voor met: Ik ben makelaar (...) en woon op de Lauriergracht, No. 37.[1]

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)