Beste ideeën over strijd citaten alleen op pinterest. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste levensproblemen citaten op pinterest harde. Beste ideeën over levensproblemen citaten op pinterest. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Beste ideeën over strijd citaten alleen op pinterest. Beste ideeën over kanker citaten op pinterest strijd. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Meer dan levensproblemen citaten op pinterest the. Meer dan kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over gezegden het leven op pinterest.

Beste levensproblemen citaten op pinterest harde. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Beste kanker citaten op pinterest strijd tegen. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Samen tegen kanker jabbertje pinterest teksten. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest. Beste ideeën over strijd tegen kanker citaten op. Beste ideeën over levensproblemen citaten alleen op. Oude mensen citaten pot van. Beste ideeën over nelson mandela citaten op pinterest.

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In zijn overzicht van de geschiedenis van het komisch toneel in Europa signaleert W.D. Howarth dat in sommige periodes het komisch toneel geacht werd een moreel doel te dienen. Humor als doel in zichzelf werd in deze periodes niet gewaardeerd. (17)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)

W.D. Howarth wijst er in de inleiding van Comic drama. The European Heritage op dat de waardering voor pure klucht in de geschiedenis van het komisch toneel niet altijd een vanzelfsprekendheid is geweest. Er zijn periodes geweest waarin zowel toneelschrijvers als hun publiek aan komisch toneel een maatschappelijke functie toeschreven; humor diende "to harness it to some moral purpose." In deze periodes werd "?gratuitous? comic writing" niet op prijs gesteld. (17)

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.