Beste liefde vriendschap citaten op pinterest. Filosofie op de iphone citaten en wijsheden app apps. Beste ideeën over sterke vrouwen citaten op pinterest. Tekstbord opa oma diy tekstborden nederlandstalig. Simone de beauvoir citaten aforismen citeert grote. Beste ideeën over inspirerende citaten op pinterest. Honoré de balzac citaten pot van. Metafilosofie is nadenken over de doelen. Beste ideeën over wet van aantrekking op pinterest. Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Spirituele citaten voor maart dagelijkse gedachten uit. Filosofie citaten. Meer dan citaten over geluk op pinterest. Meer dan citaten over geluk op pinterest. Filosofie citaten posters met tekst.

Spreuken spirituele teksten. Beste ideeën over eerlijkheid citaten op pinterest. Beste ideeën over citaten van buddha op pinterest. Meer dan originele citaten op pinterest. Wijze woorden filosofie. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest. Gedachte we kunnen zonder ideeën leven maar niet. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

De opvattingen over de maatschappelijke functie van toneel zijn altijd aan sterke veranderingen onderhevig geweest. Zo is er door de eeuwen heen erg verschillend gedacht over de vraag of aan komisch toneel, naast een lachwekkende, ook een belerende functie moet worden toegeschreven. (Mak 10, Howarth 17, Knight 36)

Hieronder zie je 5 manieren om een passage te verwerken: als citaat, als parafrase (met of zonder toevoeging van korte citaatjes) en als verwijzing (al dan niet gecombineerd met verwijzing naar meerdere bronnen). In de voorbeelden is gebruik gemaakt van een passage uit W. D. Howarth, (ed.) Comic drama. The European Heritage. London: Methuen, 1978.

Een beroemd vermeend citaat van koningin Beatrix is De leugen regeert. Deze uitspraak zou zij gedaan hebben op een bijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Het is echter niet zeker of zij deze uitspraak daadwerkelijk gedaan heeft, omdat er een verbod heerst op het citeren van het Nederlands staatshoofd. In maart 2004 stelde de politieke partij GroenLinks dat dit verbod moet worden afgeschaft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het citeren van de koningin tijdens gesprekken met de pers tijdens staatsbezoeken. Meereizende journalisten mogen de antwoorden niet citeren, maar wel aan de vorstin toeschrijven. De journalist is dan verantwoordelijk voor de weergave.