Filosofie op de iphone citaten en wijsheden app apps. Gwf hegel citaten aforismen citeert de grote gedachten. Meer dan citaten over geluk op pinterest. Simone de beauvoir citaten aforismen citeert grote. Metafilosofie is nadenken over de doelen. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Beste ideeën over vriendschap gedichten op pinterest. Beste ideeën over franse citaten op pinterest. Beste afbeeldingen van filosofie boeken citaten en boek. Honoré de balzac citaten pot van. Beste liefde vriendschap citaten op pinterest. Beste ideeën over beroemde franse citaten op pinterest. Spreuken spirituele teksten. Filosofie citaten. Beste ideeën over zus gedichten op pinterest.

Beste ideeën over herfst citaten op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Beste afbeeldingen van filosofie boeken citaten en boek. Citaten van poeh en zijn vrienden reinders oisterwijk b v. Wijze woorden filosofie. Meer dan citaten over geluk op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Beste ideeën over waardering citaten op pinterest. Spirituele citaten voor maart dagelijkse gedachten uit. Julia engelmann sprüche pinterest citaten.

In dit geval is de hele redenering letterlijk overgenomen uit de bron, en als apart blok (met inspringen) in de tekst geplaatst. Omdat de auteur en het werk al in de tekst genoemd zijn, volstaat bij de verwijzing het noemen van de pagina waar het citaat is gevonden. De volledige titelbeschrijving van Howarths publicatie is in de lijst met geraadpleegde werken opgenomen.

Een citaat is een nauwkeurige aanhaling en dat betekent dat ook de eventuele (zet)fouten meegeciteerd worden. Eventueel kan aan het citaat de vermelding sic (Latijn voor zo staat het er worden toegevoegd om aan te geven dat de fout in de brontekst staat en niet van de aanhaler zelf is, bijvoorbeeld: volgens Oversteegen is het thema van de roman de onkenbaaheid (sic) van de werkelijkheid.

Harry Mulisch heeft ooit verklaard dat het talent om goed te schrijven vooral zit in de bereidheid om tijd en moeite te investeren in een tekst: "Het feit dat je bereid bent zo hard op een blaadje papier te werken, maakt deel uit van je talent". (geciteerd in Burger en De Jong, 1997: 25)

De waardering voor pure klucht zoals wij die aan het begin van de 21e eeuw kennen is geen universeel gegeven. In sommige periodes van de geschiedenis werd komisch toneel geacht een moreel doel te dienen en werd humor als doel in zichzelf niet op prijs gesteld. (Howarth 17)